Praca w biurze podczas epidemii

praca w biurze

Koronawirusa zaskoczył i przeraził cały świat. Po początkowym zamknięciu wielu zakładów pracy i separacji pracowników powoli rozpoczyna się powrót do normalnego trybu pracy, co dla wielu osób wiąże się z powrotem do biura. Pracownicy nie mają wyjścia, jeśli nie chcą stracić pracy, ale jednocześnie mają świadomość, że jest to ryzykowne. Wielu zadaje sobie pytanie jak pracować w biurze, by zachować bezpieczeństwo. Czy częste mycie rąk wystarczy?

Na początek trzeba sobie uświadomić, że praca w biurze w trakcie epidemii to nie jest praca w normalnych warunkach i pracodawca nie może nas zmusić, by tak było. Otworzenie biura czy zakładu pracy wiąże się z koniecznością zastosowania wytycznych Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektor Sanitarnego, które mają zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy w biurze oraz jasno wskazują procedury zachowania na wypadek pojawienia się podejrzenia, że jeden z pracowników czy osób odwiedzających biuro jest zarażona.

Władze szczególny nacisk kładą na dezynfekcję. Nakładają na pracodawców obowiązek częstej dezynfekcji powierzchni wspólnych, pomieszczeń socjalnych, toalet oraz przedmiotów często używanych przez wiele osób. Biura powinny być także często wietrzone. Ważna jest też dezynfekcja rąk przed i po skorzystaniem ze sprzętów, które wykorzystuje wiele osób, takich jak drukarka, kserokopiarka czy ekspres do kawy. W biurze podczas epidemii nie powinno się używać sztućców metalowych. Zaleca się naczynia jednorazowe. Jeśli już muszą być to sztućce i naczynia wielokrotnego użytku powinny być one myte w zmywarkach w temperaturze przynajmniej sześćdziesięciu stopni Celsjusza. Choć przepisy o tym nie wspominają warto dla własnego bezpieczeństwa w trakcie epidemii przynosić ze sobą własne sztućce i naczynia/pojemniki.

Kolejną kwestią, do której zapewnienia jest zobowiązany pracodawca, jest – bezpieczna odległość. Dotyczy to limitu osób w windzie – liczba osób, które mogą przebywać w windzie jednocześnie, powinna być oznaczona przed wejściem do windy, a jest to standardowa maksymalna liczba osób podzielona przez trzy. Pracownicy powinni pracować w systemie zmianowym lub w części zdalnie, aby w biurze przebywało mniej osób. Pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczną odległość w częściach wspólnych, powinien też zadbać, aby pracownicy nie korzystali w jednym czasie z obszarów wspólnych. Podczas epidemii kontaktować się z innymi pracownikami powinniśmy za pomocą nowoczesnych środków przekazu: telefonu, maila, komunikatorów internetowych czy wewnątrzfirmowych. Należy ograniczać do minimum kontakt z innymi osobami.

W czasie epidemii praca w przestronnych biurach jest zdecydowanie bezpieczniejsza, bo dają nam one możliwość zachowania bezpiecznej odległości. Najważniejsze podczas pracy w trakcie epidemii jest przede wszystkim nastawienie pracowników, którzy powinni korzystać z udostępnianych im środków bezpieczeństwa i stosować się do obowiązujących zaleceń – żadne środki ostrożności nie pomogą, jeśli my nie będziemy zachowywać się odpowiedzialnie. Przeczytaj również: Jak przeżyć w biurze w czasie epidemii? Jak pracować w domu?